Krasj for Kristin
David Cronenbergs film Crash har skapt furore i alle samfunnslag på grunn av filmens lefling med ikke helt alment aksepterte seksuelle utskeielser. De fleste reagerer med avsky, mens noen reagerer på helt andre måter. Filmen viser mye sex i bisarr kombinasjon med lemlestede ulykkesofre og bilvrak, noe blant andre Kristin Clemet har latt seg bevege av. I et intervju med Arbeiderbladet forrige lørdag, uttaler den ellers så sindige Kristin at «filmen sprengte en grense inni meg». Nå er jo som nevnt denne bilkrasj-sexen foreløpig litt ny og ukjent, og det er kanskje galt å dømme slik aktivitet før vi lærer om det på seminarer og kurs. Men når en sexfilm sprenger ting inne i Kristin Clemet, føler Ad notams sedelighetsgruppering at det er grunn til å rope et varsku. Ufrivillig virtual reality er skummelt når det får fysiske konsekvenser.

Foren eder
Fremskrittspartiets ungdom har lagt fra seg Adam Smith og klassisk-liberalistiske diskusjoner, og tatt fram malerkosten i stedet. Etter å ha svartmalt de evinnelige blitzerne i en årrekke mens moderpartiet helst har villet hvitmale alle svarte her i verden, uttaler Fpu-lederen i tirsdagens Arbeiderblad at organisasjonen nå gjerne vil male Blitzhuset. 7.-8. november håper de unge å få slippe til med kosten, preget av et hemmelig ønske om et ensfarget hus i Pilestredet. Det prisverdige ved initiativet ligger i visjonen om et tverrpolitisk fellesskap: – Blitz er et ungdomshus for alle, og skal ikke være forbeholdt enkelte grupper, sier formann Bjørn Hansen. Ad notams råd for harmonisk samvær ser fram til dugnaden, der Fpu og Blitz kan holde hverandres koster og se framover mot høstmørke hyggestunder, sammen for livet.

Arne Strand has left the building
Det er rift om plassene på mange forelesninger. Særlig har ex.phil.-forelesningene, kombinert med undervisningen i det nye og spennede ex.fac.-pensumet, hatt enorm publikumstilstrømning. Arne Strand, f.eks, foreleste på tirsdag, og flere hundre skuffede unge mennesker måtte snu i døren, da det var så altfor fullt. Foreleserne har etter slike hendelser oppnådd mytisk status i en rekke miljøer, og blitt gjenstand for en voldsom heltedyrkelse. Ad notam forsøker å få i stand autografskriving både før og etter forelesninger, men vil be alle fans om å vente til professorene har kommet ut av limousinene. Blir pågangen for stor, kan vi forsøke å formidle fanbrev, men responsen vil da antakelig begrense seg til bilder med ferdigtrykte autografer.