Leder
  Kommentar
  Kronikk
  På kanten  UB-vakthold
  Nei til mobil
  Kjemper mot nedleggelse
  Rått parti  Petit
  Ufobortført
  Male med lys  Tvangstanker
  To på 12 m2  Anmeldelser  Plakaten
  Min studietid
  AdNotam

ForsidenArkivet

Tips oss

Lenker


  Nummer 14  •   3. mai 2000  •  54. årgang

Himmelsk møte

Skaper vi små, grønne menn i vårt eget bilde? Eller er de høyst virkelige og kommer på besøk til oss? Sist uke var det intergalaktisk møte på Chateau Neuf.

FRA OVEN: John Atle Lein hevder at han ble hentet opp i et fremmed romskip gjennom en lysstråle fra skipet.

Natt til 10. mars 1992 ble Johan Atle Lein bortført fra sin egen seng av tre utenomjordiske vesener og tatt ombord i et romskip. På en benk ble han undersøkt. Vesenene plasserte en liten metallkule i hodet hans gjennom neseborene. Lein følte ingen redsel, men tenkte at han var heldig som fikk en slik opplevelse. Da han kom til seg selv satt han i sengen med blod i neseborene. Først flere dager senere begynte det å demre for ham hva som hadde skjedd. Lein hevder at Jorden gjennom lang har tid vært overvåket av romskip fra den interstellare Ashtar-kommandoen, som kommer fra stjernegruppen Pleiadene. Budskapet har han fått gjennom medier og «kanaliseringer» fra andre dimensjoner. – De siste tiårene har Ashtar plassert ut over ti millioner romskip rundt jorden, som produserer ozon og fjerner karbondioksid fra atmosfæren fordi menneskene ødelegger den, sier Lein. Romskipene befinner seg på et høyere frekvensplan enn oss og kan derfor ikke ses. Ifølge Lein er han bare én av rundt to millioner mennesker som er inkarnert på Jorden for å forberede forflytningen av Jorden fra den tredje, fysiske, til den femte, åndelige, dimensjon. Når denne forflytningen skjer vil jordens akse forskyves og store naturkatastrofer inntreffe. De som har tatt imot budskapet vil bli med opp i den femte dimensjonen, de andre må bli igjen i den tredje. – Det høres vilt ut, men jeg har lært at ingenting er umulig, sier John Atle Lein. Vesenene han møtte så ut som på film: Små og grå med store, svarte skjeve øyne. De svevde over gulvet og kunne gå gjennom lukkede dører.

Planetføderasjon i USA
– Fremstillingen av romfolk i Star Trek gjenspeiler den oppfatning vi har om fremmede kulturer på jorden, mener Iver B. Neumann, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). I den første Star Trek-serien fra sekstitallet var de fremmede klingonene en fiende menneskene ikke helt forsto – en klar parallell til forholdet mellom øst og vest under den kalde krigen. I de neste seriene utvikler Føderasjonen prosedyrer for hvordan de skal oppføre seg når de treffer på nye kulturer ute i rommet. Neumann forteller at disse er bygget på erfaringer fra møter med fremmede kulturer på jorden. I Star Trek har man utviklet et apparat som automatisk kan oversette språkene. Men hva gjør man når de fremmede har en helt annen referanseramme og kun snakker i bilder? «Julie på en balkong» er et bilde på kjærlighet i vestlig kultur, men for den som ikke har hørt om Shakespeare blir det meningsløst, konstaterer man i serien. – Star Trek bærer preg av å være laget i Amerika. Serien hyller individets frihet, og USA er sentrum for planetføderasjonen. Den store skrekken er møtet med en sivilisasjon der befolkningen ikke har noen egen identitet, men er kybernetisk koblet sammen til én personlighet, og som også vil ta over menneskeheten, sier Neumann.

Norske tallerkener
Odd Gunnar Røed er pressetalsmann i UFO-Norge. Organisasjonen samler inn rapporter fra hele landet om ufoer. Ti prosent av dem forblir uoppklarte. Røed forteller om en ufo-landingsplass på Espevær på Bømlo, en oval runding der det i følge Røed ikke vokste noe i flere år etterpå, og hvor tettheten i jorda i dag er 70 ganger større enn jorda rundt. – Lite trolig. Det vil si rundt fem ganger tyngre enn bly, er kommentaren fra fysikkstudent Jan Ivar Korsbakken. Gjengen med fysikk- og astronomistudenter er mildt sagt skeptiske, ikke minst til bruken av fysiske begreper som «frekvens» og «energi». – Gud som høyeste frekvens? Er Gud gammastråling? Og hvorfor er alltid ufo-bildene så uskarpe? spør de. Kjetil Kjernsmo, hovedfagsstudent i astrofysikk og aktiv i foreningen Skepsis, er ikke fremmed for tanken om at det kan finnes liv «der ute», men tror ikke Jorden har hatt besøk derfra. Den lille bygda Hessdalen nær Røros har trukket til seg forskere fra hele verden. Hessdalen har i 20 år vært scene for veldokumenterte ufo-fenomener. På himmelen over Hessdalen ses stadig lysende kuler som kan bevege seg med fantastisk fart eller stå stille i løse luften. Fenomenet er også observert på radar. Skeptikeren Kjetil Kjernsmo er enig i at dette er et reellt uoppklart fenomen. – Det er imidlertid ingen naturlig sammenheng mellom det at vi ikke vet hva det er og at det må ha kommet noen reisende utenfra, sier han.

Av Karsten Eig
og Stian Green (Foto)