Leder
  Kommentar
  Kronikk
  På kanten  Brannalarm
  NS-stipend
  Kutt
  Dårlig for jus  Petit
  Storebror ser deg
  Yoga  Maktstudenter
  Fest  Anmeldelser  Plakaten
AdNotam

ForsidenArkivet

Tips oss

Lenker


  Nummer 3  •   2. februar 2000  •  54. årgang

Storebror ser deg

u kan bli ettersøkt uten grunn og stanset på grensen uten å ha gjort noe galt. Det kan bli resultatet når overvåkningssystemer globaliseres.

I år iverksettes det omfattende Schengensamarbeidets overvåkningssystem i Norge. Uttrykket «Storebror ser deg» blir en realitet. Det mener professor i rettssosiologi Thomas Mathiesen. I boka Siste ord er ikke sagt peker Mathiesen på alvorlige konsekvenser for personvernet når overvåkningssystemet i Schengen (SIS) trer i kraft. – Det er nå Norge for alvor blir vevd inn i den omfattende overvåkningen og registreringssamarbeidet i Schengen så vel som i andre europeiske systemer av lignende art, sier Mathisen. For Norge er Schengen, integret i EU, porten til alle disse andre systemene.

– Personvern overses
Den Goethe-inspirerte øster-rikeren arbeidet fram til sin død i 1925 med sine vidtfavnende prosjekter. Mot slutten var han særlig inspirert av esoterisme og okkultisme, og denne kontakten med andre sfærer ga ham en helt særegen autoritet i de fleste spørsmål. Professor i idéhistorie Jan Erik Ebbestad Hansen er skeptisk til nettopp denne selvpålagte autoriteten. Med Steiners kopling av mystikk og et positivistisk vitenskapsideal blir det litt vanskelig å henge med i argumentasjonen for andre mennesker – han viser stadig til kilder ingen andre har tilgang til. – Det er veldig viktig at debatten taes opp igjen, fordi dette er en fryktelig farlig utvikling både politisk sett og fra et personvernssynspunkt, mener Mathisen. – I dagen situasjon kan disse registrene benyttes på en måte som setter personvernet til side. I et annet politisk klima kan slike registre misbrukes. De har tidligere vært et effektivt middel til å registrere og overvåke, ja, tilintetgjøre store befolkningsgrupper, sier han. – Er ikke dette en krisemaksimering? – Poenget er at selv en liten forandring i det politiske klima kan få dramatiske konsekvenser, sier Mathisen. Han understreker alvoret i situasjonen ved å peke på jødenes skjebne under andre verdenskrig. I Norge brukte okkupasjonsmaktene den gang forskjellige typer foreliggende registre, etablert for andre formål, i forfølgelsen av jødene. Et annet eksempel er fremhevingen av kommunister som Vestens fiender under den kalde krigen. – Hvem vil nå bli rammet av en utvidet overvåkning og registrering? – Gjennom Schengen er det innvandrere fra den tredje verden som er fiendene, sier Mathiesen. Omlag 80 prosent av dem som er registret i SIS er registrert med hjemmel i Schengen-konvensjonenes bestemmelse om såkalte uønskede fremmede. Noen av disse kan selvfølgelig ha begått kriminelle handlinger, men størsteparten tilhører ikke denne kategoreien. De kan være asylsøkere, flyktninger og andre fremmede som kommer til Europas grenser. Implisitt er dette en oppbyggning av kontrollen mot den tredje verden, mener Mathiesen.

Uhåndterlig system
Mathiesen skisserer i sin bok en løsning på globaliseringen av informasjonssystemen. – Det vi trenger er en kontinuerlig Statsvakt, hvor man overvåker både bruk og utvikling av slike registre, sier Mathisen. Han etterlyser et norsk forum som tar utviklingen med hensyn til overnasjonaliseringen av overvåkning alvorlig. – Jeg synes Mathiesen trekker konsekvensene vel langt i forhold til hva vi anser som realistisk, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Knut-Magnar Aanestad. – Det store problemet er kvaliteten på informasjonen, at opplysningene som ligger inne faktisk er riktige og oppdaterte. I schengenkonvensjonen ligger regler for hvordan personvernet skal ivaretas, og disse må gjennomføres i alle medlemsland, sier Aanestad. Datatilsynet anerkjenner problemene Mathisen påpeker ved globaliseringen av datasystemene. – Jeg frykter at systemet skal bli så stort og uhåndterlig at det i seg selv kan få alvorlige konsekvenser, sier Aanestad. – Hvor alvorlige konsekvenser kan svikt i SIS-systemet medføre for nordmenn? – I verste fall kan folk bli stanset på grensen og etterlyst uten at det er noen grunn til det, sier Aanestad.

Av Caroline Rugeldal
og Khai Nguyen (Foto)

FRYKTER OVERVÅKNING: Norge er på full fart inn i EU på Schengen-skinner, sier rettssosiolog Thomas Mathiesen.