Leder
  Kommentar
  Kronikk
  På kanten

  Dystert for UiO
  Problemhuset Neuf
  Australia
  HF legger ned

  Petit
  Rudolf Steiner
  Country

  Hodejakt
  Karate

  Anmeldelser

  Plakaten
AdNotam

ForsidenArkivet

Tips oss

Lenker

  Nummer 2  •   26. januar 2000  •  54. årgang

Tomt universitet i 2020

Både studenter og forskere vil rømme fra Universitetet i årene som kommer. Det tror forsker Kjell Roland ved ECON Senter for økonomisk analyse.

Av Maria Reinertsen

Pengene vil følge studentene, og de vil velge å bruke dem andre steder enn på Universitetet i Oslo, tror Kjell Roland. Han er leder for forskergruppen ved ECON som på fredag presenterer sine Scenarier 2020 for norske politikere og næringslivet. Heller ikke de beste forskerne og lærerne vil lenger være interesserte i en universitetsjobb. Lojaliteten til arbeidsgiver og respekten for hierarkiske strukturer forsvinner. Allerede nå skifter én av fem nordmenn jobb hvert år. - Kunnskapen du kan ta med deg er blitt viktigste produksjonsfaktor. Folk kan velge sine fellesskap ut fra hvor de får utviklet seg mest. Teamarbeid og flate strukturer er stikkordet, mener Roland. Allerede nå sliter norske universiteter med å rekruttere til vitenskapelige stillinger. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk forskerforbund

Universitet over nett
Vinnerne i 2020 blir ifølge Roland institusjoner med størst "endringskompetanse". Han nevner BI som et eksempel på en institusjon som greier å tilpasse seg den nye tiden. Universitet i Oslo er et eksempel på det motsatte, mener han. Derfor blir Universitetet nødt til å markedsføre seg overfor studentene langt mer for å overleve, og utvikle det de er best på: lære å lære, kombinere kunnskaper og forstå sammenhenger. - Internasjonale merkevarer som Oxford og Harvard vil opprette filialer i Norge og tilby nettbasert undervisning kombinert med korte utenlandsopphold. Samme utdannelse er mer verd om den er stemplet Cambridge enn Universitetet i Oslo, sier Roland. - Universitetet fremhever ofte det at undervisningen er forskningsbasert som sitt største fortrinn. Vil ikke det holde stikk i 2020? - Er det en naturlov at forskningsbasert undervisning er best? Og hvis det er slik, vil jo markedsmekanismene sørge for at institusjonene må drive forskning for å tiltrekke de beste studentene, svarer Roland.

SVARTSYNT: I fremtiden kommer studentene til å sitte hjemme med datamaskinene sine og ha kontakt med anerkjente universiteter via Internett, tror forsker Kjell Roland
FOTO: KHAI NGUYEN