Scientologikirken kastet ut

Representanter fra Scientologikirken ble tirsdag utvist fra universitetsområdet. De skal i flere uker ha forsøkt å rekruttere medlemmer blant studenter, under dekke av å tilby jobb som korrekturlesere av boken Hva er scientologi.

Av Ole Bjørner Loe Welde


Både Karrieresenteret og Teknisk avdeling avviste tirsdag medlemmer fra Scientologikirken idet de var i ferd med å åpne en stand på Blindern. Kirken har nå operert på Blindern i snart tre uker. Budskapet har vært det samme hver gang. De ønsker å komme i kontakt med studenter som kan lese korrektur for boken Hva er scientologi.
– Vi ønsker ikke å formidle arbeid for Scientologikirken og henviste dem til Teknisk avdeling dersom de skulle holde stand, sier leder ved Karrieresenteret Knut Roppestad. Teknisk avdeling støttet seg til universitetsloven, som nekter kirken å drive kommersiell virksomhet ved Universitetet.

Måtte gjennom test

Sosialantropologistudent Olav Eggebø var en av dem som lot seg friste av en timelønn på 110 kroner. Han er ikke i tvil om at dette var et forsøk på å rekruttere nye medlemmer til kirken. Han forteller at hver enkelt student hadde en scientolog som veileder. Etter fire timer måtte de gjennomgå en test, angivelig for å sjekke om de var kompetente til jobben.
– Testarket var det samme for alle. Det inneholdt informasjon om kirken og hva den står får. Kort fortalt fikk jeg inntrykk av at budskapet var at det ville gå oss godt i livet dersom vi sluttet oss til, sier Eggebø. Han opplyser at studentene helt fram til oppmøtet trodde de skulle gjøre en jobb for oversettingsfirmaet SamTekst.
Styreleder Trond Samstad i SamTekst tilbakeviser at de er oppdragsgiver for studentene.
– Riktignok har vi oversatt boka, men korrekturlesningen utføres av scientologenes forlag i Danmark, New Era Publications, sier Samstad.

– Naturlig dialog

Informasjonssjef Mathias Fosse i Scientologikirken tilbakeviser at formålet med korrekturlesingen er å rekruttere nye medlemmer. Han beskriver Universitetets reaksjon som feig.
– Det eneste vi ønsker er å få gitt ut boken så fort som overhodet mulig. Da vi trengte korrekturlesere var det naturlig å henvende seg på Blindern, sier Fosse.
Han ser det som naturlig at dialogen mellom student og veileder dreide seg om scientologi.
– Boken inneholder en del spesialutrykk som en ikke kan forvente at vanlige studenter kjenner til. Når en sitter og korrekturleser et slikt manuskript er det naturlig at det kommer spørsmål. Våre medlemmer har selvsagt svart på spørsmålene, men vi har ikke drevet noen informasjonsvirksomhet med hensikt å verve nye medlemmer, sier Fosse.

Trengte ikke skattekort

Studentene ga fra seg adresse og telefonnummer til oppdragsgiveren. Studentene Universitas har vært i kontakt med, har enda ikke mottatt lønn for arbeidet.
– På forespørsel oppga forlaget at det ikke var så farlig med skattekort, opplyser Eggebø. Han frykter at han kan se langt etter pengene.
– Vi er et selskap som ikke er registrert i Norge. Dersom studentene leverer skattekortene er dette en sak som er opp til dem, sier en representant fra forlaget til Universitas.


VERVING PÅ BLINDERN: Rett overfor Karrieresenteret stod Scientologikirkens representant og vervet korrekturlesere. FOTO: KHAI NGUYEN


scientologikirken
Høyesterett dømte i 1997 Scientologikirken til å betale et tidligere medlem 600 000 kroner i erstatning. Medlemmet hadde tatt opp 300 000 kroner i lån for å delta på seminarer og kurs i regi av kirken. Høyesterett fastslo at kirken hadde tilegnet seg disse pengene på lovstridig grunnlag.
Mange beskriver Scientologikirken framgangsmåter som hjernevaskende. Flere amerikanske kjendismedlemmer er tilsluttet kirken, og prøver å legitimere driften.«Moonies» på Blindern

Den omstridte sekten «Den forente familie», bedre kjent som Moon-sekten, står oppført i studenthåndboken og har avholdt møter på Blindern siden 1975.
– Moon-sekten avholder de verdenskjente massebryllupene. Sekten anklages av mange for å være hjernevaskende. Internasjonalt har de møtt mye motstand, spesielt i USA, der det er dannet egne organisasjoner for å hente medlemmer ut av sekten, sier professor Sigurd Hjelde ved Religionshistorie. Han mener at Universitetet bør se nærmere på sektens virksomhet.
– Vi har ingenting å skjule. Bakgrunnen for møtene på Blindern er at vi ønsker en diskusjon med studentene. Flere av møtene omhandler ikke sektens virksomhet, sier pressetalsmann Knut Holder i Den forente familie. Han opplyser at Den forente familie ikke driver utbredt verving av medlemmer på Blindern.
– Studenter er veldig van-skelig å verve, sier Holder.


DEN FORENTE FAMILIE: Den forente families studentforening, C.A.R.P holder ukentlige lunsjmøter på Blindern.