Kinseys kinkige avsløringer

Alfred C. Kinsey tok amerikanske kvinner og menn på sengekanten med en 800 sider tykk rapport. Den avslørte homoseksuelle og masochistiske sider ved det amerikanske folk. Det ble det bråk av.

1948 åpnet Alfred C. Kinsey døren for den seksuelle frigjøring, P-pillen, Playboy, AIDS, lesbecafeer og Larry Flynt,» skriver James H. Jones i sin biografi om Alfred C Kinsey. Med rapportene Sexual Behaviour in the Human Male (1948) og Sexual Behaviour in the Human Female (1953) sjokkerte og henrykket zoologen Kinsey etterkrigstidens amerikanske samfunn med vitenskapelige tabeller og tekniske data omkring amerikanernes seksuelle erfaringer og vaner.
Rapportene slo fast at 26 prosent av de mannlige deltakerne i undersøkelsen hadde opplevd orgasme som følge av homoseksuell aktivitet. Videre informerte den om at bare ni prosent av kvinnene aldri hadde oppnådd orgasme. Dette stod i sterk kontrast til datidens oppfatning innen psykiatri der kvinners frigiditet og kjønnsløse atferd stod i fokus. Når tabellene i tillegg viste at 50 prosent av Amerikas kvinner hadde erfaringer fra utenomekteskapelig sex rokket den ved den vanlige amerikaners virkelighetssyn.

Metodedebatt

Professor Per Schioldborg ved Psykologisk Institutt mener disse «nye» fakta omkring kvinners seksualliv markerte starten på en ny og eventyrlig forskning.
– Rapportene utgjør en viktig historisk referanse innen psykologien. Det meste av informasjonen som forelå vil fortsatt kunne bekreftes. Intervjumetodene som ble brukt er troverdige og legger fortsatt mal for en rekke lignende undersøkelser, sier Schioldborg.
Kinseys induktive forskningsmetoder ble fort gjenstand for debatt i det vitenskapelige USA. Hans bruk av frivillige intervjuobjekter istedenfor tilfeldig valgte har vært sett på som tillitssvekkende for rapporten. Kinseys medarbeidere forsvarte metodebruken med mangel på andre alternativer. Hvilket hjem i førti-tallets Amerika ville åpnet sine dører for en fremmed, middelaldrende mann med spørsmål om hvor mange ganger og på hvilke måter husets missus (og for ikke å glemme miss) hadde oppnådd orgasme den siste måneden?

Normalisering av seksualitet

5300 menn og 6000 kvinner fra alle samfunnslag ble intervjuet i undersøkelsene. Forskningen tok til i 1938 da Association of Women Students ved Indiana University fremmet ønske om kurs for kvinnelige studenter som allerede var gift eller som var i ferd med å inngå ekteskap. Med bakgrunn fra biologisk forskning ved Harvard ble Kinsey utpekt som ansvarlig for prosjektet. Kinsey, som tidligere hadde brukt et tiår på å studere og kartlegge 300 000 vepseindivider, satte som mål å involvere 100 000 kvinner og menn i sin seksualforskning i sammenheng med ekteskapskurset. Beklageligvis døde Kinsey i 1956, lenge før prosjektet var fullbyrdet.
Schioldborg ser på Kinseys rapporter som svært sentrale verk innen psykologisk forskning, særlig med tanke på trygghet og «normalisering» av seksualitet.
– Kinseys arbeid åpnet dørene og muliggjorde at folk kunne gjenkjenne sin egen seksualitet. Rapportene påpekte hvilke seksuelle vaner som gjorde seg gjeldende og var derfor svært befriende i det amerikanske dobbeltmoralske samfunn, sier Schioldborg.

Århundrets krenkelse

Om Kinseys resultater virket befriende på Amerikas undertrykte «minoriteter» møtte den skarp kritikk innen de konservative kretser. Politisk konservative under McCarthy hevdet at Kinsey sto bak århundrets krenkelse av mødre, hustruer, døtre og søstre og at resultatene undergravet den amerikanske families struktur og dermed la forholdene til rette for en kommunistisk overtakelse av Amerika. I Norge beskrev Norsk Kirkeblad i 1949 rapporten som et «rystende vitnesbyrd om hvor langt den såkalte seksuelle frigjøring er nådd» og videre at Kinseys bøker«som selv utvilsomt vil gi resultatet av en langt framskreden seksuell oppløsning, ut fra de konsekvenser som trekkes fra dem, vil bety det farligste angrep på kristen moraloppfatning som vi hittil har vært vitne til».

Kontroversen pågår

Fortsatt provoserer Kinsey-rapporten til hissig debatt i USA. Organisasjonen Conserned Women for America anklager Kinsey og hans medarbeidere for å ha godkjent pedofil virksomhet i den berømte tabell 34 i Sexual Behavior in the Human Male. Nåværende direktør ved The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, John Bancroft, forsvarer tabellen som omhandler seksuell adferd blant barn og forklarer at den er basert på intervjuer med en pedofilidømt person og på voksne personers minner fra seksuelle erfaringer i barndommen.
The Kinsey Institute har i år satt i gang en omfattende undersøkelse på sammenhengen mellom barndomserfaringer og seksuell tilpasning i voksen alder. Direktør Bancroft er forberedt på ytterligere kontrovers i Kinseys ånd.

Av Anita Høyvik og Nils Harald Sødal (tegning)