Foredrag

onsdag 25.
Amnesty Juridisk Studentgruppe: Justisminister Aud Inger Aure holder foredrag om norsk asyl- og flyktningepolitikk. Aud. 13, Østfløyen, Universitetet i Sentrum, kl 18.15.
torsdag 26.
Katolsk studentlag: Hvordan kan etikken begrunnes? ved professor Dagfinn Føllesdal. Aud. 3, Eilert Sundts hus, kl 17.30.
Norsk Folkemuseum:Kulturmøter – Tyskland og Norge på 1800-tallet ved professor Ivar Sagmo, kl 19.30.
fredag 27.
Prøveforelesning: Earthquakes ved cand.scient. Thomas Walmann. Lille fysiske aud. Fysikkbygningen, kl 10.15.
søndag 1.
Norsk folkemuseum:Weimarrepublikken Ved professor Bernt Hagtvet, kl 13. Tysk og norsk arbeiderbevegelse etter 1848 ved professor Einhart Lorenz, kl 14.30.

Seminarer

onsdag 25.
Senter for kvinneforskning: Den tverrfaglige seminarrekken Tolkning - tekst og tall fortsetter. Denne uken: Språklig tekstanalyse som forskningsmetode: hva, hvordan og hvorfor? ved stipendiat Wenche Vagle, Institutt for media og kommunikasjon. Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70, kl 10.15.–14.
fredag 27.
Institutt for klinisk medisin: JUBILEUMSSEMINAR i anledning professor Sverre Olaf Lies 60-årsdag: Childhood and Cancer ved Frøydis Langmark, leder i Det norske kreftregister. Vitamin K: Leukaemia or Haemorrhagic disease? ved professor Alan Craft, Department of Child Health, Newcastle. Malaria in Children, a Global Perspective ved Tore Godal, leder av Tropical Disease Research Program, Verdens helseorganisasjon, Geneve. Nutrition and Health in an International Perspective ved professor Kaare Norum, leder av Institutt for Ernæringsforskning, Oslo. Barneklinikkens auditorium, Rikshospitalet, kl 11–13.30.
Seminaret i vitenskapsteori: Sammenslåingen av forskningsrådene – eller hvordan universitetene satte seg utenfor ved Hans Skoie. Sem. rom 2, Sophus Bugges hus, kl 14.15.
mandag 2.
Forskerseminaret:Virtue and vice in the North. Samuel Laing and Scandinavia ved professor B.J. Porter, University of Newcastle upon Tyne. sem. rom 300, Niels Henrik Abels hus, kl 18.15.
tirsdag 3.
U-landsseminaret: Debatt: Må U-landene betale for våre miljø-ødeleggelser? Innledning ved Asbjørn Torvanger, CICERO, Alfred Fidjestøl, Natur og Ungdom, Håvard Maggen Malvik, Fremtiden i våre hender, Snorre Kverndokk, Institutt for sosialøkonomi. Aud.7, Eilert Sundts hus, Blindern, kl 18.15.
Det Norske Videnskaps-Akademi: Edvard Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson og Ole Bull: Norsk musikk i Amerika ved professor Camilla Haugen Cai, Ohio, USA. Drammensveien 78, kl 19.
Humanistisk Kollegium: fortsetter forelesningsrekken Mennesket – fremmed i samfunnet? I kveld: Kunstneren og samfunnet ved Paul Grøtvedt. Aud. 4, Urbygningen, Universitetet i Sentrum, kl 19.
Norsk forening for kriminalreform: Åpent møte med tema:Hvilken bevisverdi har tilståelser i alvorlige straffesaker? Innledninger ved professor Per Sundby: Falske tilståelser – et dilemma for strafferetten og lagdommer Iver Huitfelt: Tilståelse som bevis. Aud. 780, 7. etasje i Domus Nova, St. Olavs plass 5 (inng. Pilestredet). kl 19.
Forum for kultur, vitenskap og livssyn: Hva er livskvalitet? ved Siri Næss, forsker ved Norks institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Aud. 3, Kristine Bonnevies hus, kl 19.45.

Konserter

lørdag 28.
Konserthuset: Morgendagens solister Svein Skretting, fiolin, Steinar Nilsen, horn, Trond Schau, klaver. Verker av Schumann, Schubert og Brahms. Lille sal, kl 13.
Amatøren: Konsert med Utopium. Sogn studentby, kl 22. Dørene åpner kl 18. Inngang kr. 20.
søndag 1.
Munchmuseet: Fløytestudentene spiller! Studenter ved Musikkhøgskolen, kl 14.
mandag 2.
Musikkhøgskolen: Forskjellig for celli ved cellistene ved Musikkhøgskolen og Barratt Due. Gjestesolist i Villa-Lobos Bachianas Brasileiras nr. 5: Sopranen Ashild Skiri Refsdal. Uroppføring av Owain Edwards’ Cello Music. Lindemansalen, kl 19.30.

Religiøse aktiviteter

søndag 1.
Markus menighet: Prest og teolog Inge Lønning snakker utfra dagens tekst om fristelser og Djevelen. kl 11.

Fester

fredag 27.
Fysikkforeningen: Fest i fysikkantina kl 19.

Diverse aktiviteter

onsdag 25.
Homoversitas: har møte i HFs personalkantine, 12. etasje, Niels Treschows hus, kl 18.
Økosofisk forum: Møte i biologikantina, kl 19.30.
torsdag 26.
Sosialistisk Forum: Kan krig forhindres? Åpent møte i aud. 5, Eilert Sundts hus, kl 18.
FIVH-Blindern: Medlemsmøte i rom U403 i Biologibygget, kl 18.30.
fredag 27.
International Coffee Hour: Bokkafeen, Chateau Neuf, kl 16.
Amatøren: inviterer til Bingo Bonanza, med fantastiske premier, også til kveldens beste bingoantrekk. Sogn studentby, kl 21.
søndag 1.
Blindern spillkafé: Alt fra monopol til Civilization. Kaffe og kaker. Medl.skap kr. 40, Uglebo, kl 14–23
Etnografisk museum: Barnas søndag, med aktiviteter, moro og spenning med samer som tema, kl 12.
Geologisk museum: Mineraldag med salg av mineraler og bestemmelser av prøver. Ved Geologisk Museums Venner og konservator Gunnar Raade, kl 13.
tirsdag 3.
Fysikkforeningen: arrangerer Ivo Caprino-kveld i Store fysiske auditorium, kl 19. DVEGEM fra 18.30.
onsdag 4.
OSI Fjell: holder fjellmøte med presentasjon av månedens turer og foredrag ved Jon Gangdal over temaet Fra Buarbreen til Mont Everest. Interesserte og medlemmer er alle hjertelig velkomne til møterommet i 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, kl 18.15