Onsdag 9.10
Populærforelesning med Hans U. Bengtson, Lunds Universitet: Fysik för fem sinnen: Atomer och kyssar – Vinlufting och älskov ur fysikens perspektiv. Store fysiske auditorium kl. 16.15.
Europaseminaret: Hvor går EU – hvor går Norge? Ved Norges tidligere EU-ambassadør Eivinn Berg. Aud. 7, Eilert Sundts hus kl. 17.15.
Seminar om menneskerettigheter, arr. av Amnesty International Juridisk Studentgruppe. Gro Hillestad Thune om Den personlige integritet som kompetanseskranke for myndighetene. Aud. 13, Østfløyen Domus Media kl. 18.15.
DKSF arrangerer debatt: Trenger vi studentdemokratiet? Milliways, Chateau Neuf kl. 18.30.
Christian Union: Meeting at Lagshuset in Duehaugvn. 5. Topic: All truth is God’s truth. At 7 pm.
Studentkro med visning av Norge–Ungarn og «Lille lørdag» på storskjerm. Milliways, Chateau Neuf kl. 19.30.
Kammermusikkkonsert. Studenter ved musikkhøgskolen medvirker. Verker av Schubert, Schönberg, Sarasate mm. Gratis adgang. Kammersalen, Musikkhøgskolen kl. 19.30.

Torsdag 10.10
Somalisk Studentsamfunn arrangerer informasjonsmøte om Somalia. Alle medlemmer må komme. Rom 201, Vilhelm Bjerknes’ hus kl 17.
Realistforeningen arrangerer populærvitenskapelig foredrag: Genmodifisert mat, snart hverdagskost? Ved Reidunn Aalen. Aud. 4, Vilhelm Bjerknes’ hus kl. 18.04.
FRIstud arrangerer innvandringsdebatt. Aud. 1, Eilert Sundts hus kl. 18.15

Fredag 11.10
International Coffee Hour i Bokcafeen kl. 16.
Muslimsk Studentsamfunn inviterer sine medlemmer til kaffekveld. 12 etasje Niels Henrik Abels hus kl. 16.15.
Norsk zoologisk forening arrangerer åpent møte om faunakriminalitet. Ved Terje Axelsen, Larvik politikammer og tidl. Økokrim. Rom 3508, Kristine Bonnevies hus. kl. 19.
HF-pub på Uglebo. Happy hour fra 19–21. Sophus Bugges hus kl. 19.

Tirsdag 15.10
Homoversitas har møte i personalkantina i SV-bygget kl. 19.
Humanistisk kollegium: Vidaråsen – Camphill-bevegelsen. Ved Øistien Parmann. Aud. 4, Urbygningen kl. 19.

Tips oss om arrangementer til Plakaten! Innleveringsfrist til denne spalten er tirsdag kl. 12.