Mirjam vs. Maria
Ble «jomfru» Maria egentlig voldtatt, og
het hun Mirjam? Teologi-stipendiat Jorunn Økland har forsøkt å finne jomfru Marias egentlige historie, og mener blant annet at Jesus ble betraktet som en horunge.

Norsken som døde
Etter 500 års skotsk overherredømme tystnet det nedarvede norske språket på De britiske øyer. I 1850 døde den siste norsktalende mann på Shetlandsøya Unst.